Поверителност


Политика за лични данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
ТВОЯТА ФИРМА отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни
Наименование НАУ СЪРТС ДЕВЕЛОПМЕНТ
ЕИК/БУЛСТАТ: 202908328
Седалище и адрес на управление: гр. София
E-mail: admin@pirincoworking.com
Телефон.: 0893787424
Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни
1. НАУ СЪРТС ДЕВЕЛОПМЕНТ събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас услуги, като изрично получава Вашето съгласие.
2. НАУ СЪРТС ДЕВЕЛОПМЕНТ спазва следните принципи
-законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
-ограничение на целите на обработване.
3. Видове данни, които НАУ СЪРТС ДЕВЕЛОПМЕНТ събира
-Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, admin@pirincoworking.com, 0893787424)

Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги
1. НАУ СЪРТС ДЕВЕЛОПМЕНТ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
-разкриват расов или етнически произход;
-разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
-генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
2. Срок на съхранение на личните Ви данни
НАУ СЪРТС ДЕВЕЛОПМЕНТ съхранява Вашите лични данни 300 дни след изпращане на поръчката.
3. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от НАУ СЪРТС ДЕВЕЛОПМЕНТ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп
Вие имате право да изискате и получите от НАУ СЪРТС ДЕВЕЛОПМЕНТ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до НАУ СЪРТС ДЕВЕЛОПМЕНТ.

Право на изтриване
Вие имате правото да поискате от НАУ СЪРТС ДЕВЕЛОПМЕНТ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а НАУ СЪРТС ДЕВЕЛОПМЕНТ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от НАУ СЪРТС ДЕВЕЛОПМЕНТ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост
Вие можете да поискате от НАУ СЪРТС ДЕВЕЛОПМЕНТ директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от НАУ СЪРТС ДЕВЕЛОПМЕНТ

Защита на личните данни на Pirin CoWorking съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

error: Content is protected !!